Ortsvorsitzender OV Bordesholm

Helmut Berger
Haidbergstr. 27
24582 Bordesholm
Tel.: 04322 - 9157